Janko Slavič's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Janko Slavič

Kontaktni podatki

Profesor

Janko Slavič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  janko.slavic@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 226
jankoslavic     jankoslavic    
Scholar Home Xs
Nazivi
Nekateri relevantni poudarki
Projekti, štipendije
Izobrazba
Nekatere nagrade in priznanja
Patenti
Interesi
Učbeniki
3
Vibracijsko utrujanje s spektralnimi metodami: od strukturne dinamike do utrujenostne poškodbe - teorija in eksperiment
 J. Slavič, M. Mršnik, M. Česnik, J. Javh and M. Boltežar
Elsevier, Sep 2020

več  

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
2
Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona
 J. Slavič
Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, 2017

več  
1
Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin
 J. Slavič
Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, 2014 in 2017 (druga izdaja)

download pdf   več  
Znanstveni članki
89
Eksperimentalna modalna analiza na podlagi intenzitete slikovnih točk
 I. Tomac, J. Slavič and D. Gorjup
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 202, November 2023, 110686

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110686

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,
88
Deformacijska eksperimentalna modalna analiza Euler-Bernoullijevega nosilca na osnovi principa termoelastičnosti
 K. Zaletelj, J. Slavič, J. Šonc and M. Boltežar
Mechanical systems and signal processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110655

Več raziskav na temo: optical methods, vibration fatigue,
87
Izdelava 3D natisnjenega piezoelektričnega zaznavala z elektromagnetnim ščitom v enem procesu, z uporabo termoplastične ekstruzije materiala
 T. Košir and J. Slavič
Additive Manufacturing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103699

Več raziskav na temo: 3D printing,
86
Sočasna brezkontaktna identifikacija modula elastičnosti, dušenja in temperaturnega razteznostnega koeficienta 3D-tiskanih struktur
 G. Krivic and J. Slavič
Polymer Testing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2023.108131

Več raziskav na temo: 3D printing,
85
Modalna identifikacija v časovni domeni na podlagi Morletovega integrala
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 192, June 2023, 110243

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110243

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
84
Pospešena karakterizacija vibracijskega utrujanja 3D natisnjenih struktur: Aplikacija na PLA vzorce, izdelane z metodo ciljnega nalaganja
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 171, June 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107574

Več raziskav na temo: vibration fatigue, 3D printing,
83
Vibracijsko utrujanje v spektralni domeni-pregled metod z odprtokodno podporo
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 190, 1 May 2023, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110149

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
82
Konstrukcijski principi za v enem procesu 3D-natisnjen zložen dielektričen aktuator - teorija in eksperiment
 T. Barši Palmić and J. Slavič
International Journal of Mechanical Sciences, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2023.108128

Več raziskav na temo: 3D printing,
81
Modeliranje piezoelektričnih, v enem procesu 3D natisnjenih, zaznaval z električno upornimi elektrodami: efekt nizkopasovnega filtra
 T. Košir and J. Slavič
Polymers, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.3390/polym15010158

Več raziskav na temo: 3D printing,
80
Večnivojska parametrizacija na podlagi ukrivljenosti in posodabljanje modela z uporabo 3D-odziva polnega polja
 K. Zaletelj, D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109927

Več raziskav na temo: optical methods,
79
3D natisnjen dielektričen aktuator v enem procesu
 T. Barši Palmić and J. Slavič
International Journal of Mechanical Sciences, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2022.107555

Več raziskav na temo: 3D printing,
78
V enem procesu 3D natisnjen 3-osni pospeškomer
 M. Arh and J. Slavič
Advanced Materials Technologies, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1002/admt.202101321

Več raziskav na temo: 3D printing,
77
3D tiskana dinamična piezoelektrična zaznavala visoke občutljivosti izdelana z metodo ciljnega nalaganja materiala
 T. Košir and J. Slavič
Additive Manufacturing, 102482, November 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102482

Več raziskav na temo: 3D printing,
76
Identifikacija dušenja na podlagi meritev s hitro kamero
 I. Tomac and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 166, March 2022, 108485

download pdf   Open source   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108485

Več raziskav na temo: advanced signal processing, optical methods,
75
3D natisnjene strukture s sposobnostjo samozavedanja vibracijske poškodovanosti
 M. Palmieri, J. Slavič and F. Cianetti
Additive Manufacturing, Volume 47, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102303

Več raziskav na temo: 3d printing, vibration fatigue,
74
Modelno posodabljanje lokaliziranih parametrov z uporabo metode korelacije digitalnih slik
 K. Zaletelj, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 164, p. 108287, February 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108287

Več raziskav na temo: optical methods,
73
Identifikacija obratovalnih oblik s pomočjo korelacije digitalnih slik in lasersko-formiranega pikčastega vzorca
 K. Zaletelj, V. Agrež, J. Slavič, R. Petkovšek and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 161, p. 107899, December 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.107899

Več raziskav na temo: optical methods,
72
Časovno kratko vrednotenje vibracijske poškodbe pri nestacionarnem vzbujanju z ozirom na strukturno dinamiko
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106178

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
71
Konstrukcijski principi za enoprocesno izdelane 3d natisnjene pospeškomere - teorija in eksperiment
 M. Arh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 152, p. 107475, May 2021

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107475

Več raziskav na temo: 3D printing,
70
Slikanje spektralnih komponent z več pogledi za identifikacijo 3D obratovalnih oblik
 D. Gorjup, J. Slavič, A. Babnik and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 152, p. 107456, May 2021

download pdf   video   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107456

Več raziskav na temo: optical methods,
69
Predikcija polnega polja FPF iz šumnih meritev hitre kamere z uporabo metode dinamskega podstrukturiranja
 T. Bregar, K. Zaletelj, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107263

Več raziskav na temo: optical methods,
68
Eksperimentalna identifikacija dinamične piezoupornosti struktur izdelanih s ciljnim nalaganjem
 M. Arh, J. Slavič and M. Boltežar
Additive Manufacturing, 36:101493, December 2020

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101493

Več raziskav na temo: 3D printing,
67
Procesni parametri za FFF 3D natisnjene prevodnike za aplikacije v senzoriki
 T. Barši Palmić, J. Slavič and M. Boltežar
Sensors (2020), 20(16), 4542

download pdf   več   http://doi.org/10.3390/s20164542

Več raziskav na temo: 3D printing,
66
Dušenje proporcionalno deformaciji v Bernoulli-Eulerjevi teoriji nosilca
 D. Lisitano, J. Slavič, E. Bonisoli and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing (2020)

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.106907
65
Na termoelastičnosti temelječa identifikacija modalne poškodovanosti
 L. Capponi, J. Slavič, G. Rossi and M. Boltežar
International Journal of Fatigue (2020)

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2020.105661

Več raziskav na temo: vibration fatigue, optical methods,
64
SciPy 1.0: temeljni algoritmi za znanstvene preračune v Pythonu
 P. Virtanen, R. Gommers, TE Oliphant and J. Slavič et al.
Nature Methods (2020)

več   http://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2
63
Ekvivalentnost harmonskih in impulznih obremenitev v vibracijskem utrujanju
 P. Ogrinec, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering 65(2019)11-12, 631-640

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6197
62
Frekvenčna triangulacija za identifikacijo polnega polja prostorskih obratovalnih oblik​
 D. Gorjup, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 133, p. 106287, August 2019

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106287

Več raziskav na temo: optical methods,
61
Simuliranje strukturnega hrupa pri PWM vzbujanju s pomočjo razširjene metode rekonstrukcije magnetnega polja in modalne dekompozicije
 J. Luznar, J. Slavič and M. Boltežar
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 65(2019)9, 471-481, August 2019

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6115
60
Dynamic Measurements Using FDM 3D-Printed Embedded Strain Sensors
 M. Maurizi, J. Slavič, F. Cianetti, M. Jerman, J. Valentinčič, A. Lebar and M. Boltežar
Sensors, Volume 19, June 12 2019, Article #2661

download pdf   več   http://doi.org/10.3390/s19122661

Več raziskav na temo: 3D printing,
59
Vibration fatigue at half-sine impulse excitation in the time and frequency domains
 P. Ogrinec, J. Slavič, M. Česnik and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 123, June 2019, Pages 308-317

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.031

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
58
Experimental Modal Analysis on Full-Field DSLR Camera Footage Using Spectral Optical Flow Imaging
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 434, 2018, Pages 213-220

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.07.046

Več raziskav na temo: optical methods,
57
A review of continuous contact-force models in multibody dynamics
 L. Skrinjar, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences. Volume 145, September 2018, Pages 171-187

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2018.07.010
56
Experimental research on structure-borne noise at pulse-width-modulation excitation
 J. Luznar, J. Slavič and M. Boltežar
Applied Acoustics, Volume 137, August 2018, Pages 33-39

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.03.005
55
Wear Rate vs Dynamic and Material Properties at Elevated Temperatures for a Copper-Graphite Brush
 A. Turel, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 64 (3), February 2018, Pages 169-175

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.5115
54
Measuring full-field displacement spectral components using photographs taken with a DSLR camera via an analogue Fourier integral
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 100, p. 17-27, Feb 2018

download pdf   video   več   http://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.07.024

Več raziskav na temo: optical methods,
53
Vibration fatigue using modal decomposition
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 98, p. 548-556, Jan 2018

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.03.052

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
52
High frequency modal identification on noisy high-speed camera data
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 98, p. 344-351, Jan 2018

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.05.008

Več raziskav na temo: optical methods,
51
Non-Stationarity Index in Vibration Fatigue: Theoretical and Experimental Research
 L. Capponi, M. Česnik, J. Slavič, F. Cianetti and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 104, November 2017, Pages 221-230

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.07.020

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
50
The importance of harmonic versus random excitation for a human finger
 J. Slavič, L. Knez and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 131-132, p. 507-515, Oct 2017

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2017.08.017
49
A Sequential Approach to the Biodynamic Modeling of a Human Finger
 L. Knez, J. Slavič and M. Boltežar
Shock and Vibration, Vol. 2017, Article ID8791406, Aug 2017

download pdf   več   http://doi.org/10.1155/2017/8791406
48
Absolute Nodal Coordinate Formulation in a Pre-Stressed Large-Displacements Dynamical System
 L. Skrinjar, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Vol. 63, p. 417-425, Jul 2017

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2017.4561
47
Damping heat coefficient – Theoretical and experimental research on a vibrating beam
 M. Mihalec, J. Javh, F. Cianetti, M. Moretti, G. Rossi, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 400, 21 July 2017, Pages 13–21

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2017.04.023

Več raziskav na temo: optical methods,
46
The effort of the dynamic simulation on the fatigue damage evaluation of flexible mechanical systems loaded by non-Gaussian and non stationary loads
 F. Cianetti, M. Palmieri, J. Slavič, C. Braccesi and G. Morettini
International Journal of Fatigue, Volume 103, October 2017, Pages 60–72

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.05.020

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
45
A Validated Model for a Pin-Slot Clearance Joint
 L. Skrinjar, J. Slavič and M. Boltežar
Nonlinear Dyn (2017) 88: 131-143

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11071-016-3234-y
44
Electrical contact resistance and wear of a dynamically excited metal-graphite brush
 A. Turel, J. Slavič and M. Boltežar
Advances in Mechanical Engineering (2017), Vol. 9, Num. 3, p. 1-8

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1687814017694801
43
Non-Gaussianity and Non-Stationarity in Vibration Fatigue
 M. Palmieri, M. Česnik, J. Slavič, F. Cianetti and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Volume 97, April 2017, Pages 9-19

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.12.017

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
42
The Subpixel Resolution of Optical-Flow-Based Modal Analysis
 J. Javh, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 88, p. 89–99, May 2017

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.11.009

Več raziskav na temo: optical methods,
41
Design of damping layout using spatial-damping identification methods
 M. Brumat, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences, Volume 127, July 2016, Pages 41-46

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.07.041
40
Assessment of the Fatigue Parameters from Random Vibration Testing: Application to a Rivet Joint
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 62, Issue 7-8, 2016, Pages 471-482

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2016.3774

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
39
Synchrosqueezed Wavelet Transform for Damping Identification
 M. Mihalec, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 80, 1 December 2016, Pages 324-334

download pdf   Open source   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.05.005

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
38
Spatial damping identification in the frequency domain - A Theoretical and Experimental Comparison
 M. Brumat, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 376:182 - 193, 2016

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2016.04.006
37
Multiaxial Vibration Fatigue - A Theoretical and Experimental Comparison
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volumes 76–77, August 2016, Pages 409-423

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.02.012

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
36
Vibration-Fatigue Damage Accumulation for Structural Dynamics with Non-linearities
 U. Proso, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Mechanical Sciences 106 (2016): 72-77

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2015.12.005

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
35
Identification of Out-of-Plane Material Characteristics through Sheet-Metal Blanking
 Š. Bolka, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering 61(2015)4, 217-226

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2014.2302
34
Multiaxial Fatigue Criteria for Random Stress Response - Theoretical and Experimental Comparison
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
Procedia Engineering, Volume 101, 2015, Pages 459-466

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.02.055

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
33
An interface force measurements-based substructure identification and an analysis of the uncertainty propagation
 T.Kranjc, J.Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volumes 56–57, May 2015, Pages 2-14

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2014.11.005
32
A comparison of the strain and the classic experimental modal analysis
 T. Kranjc, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Vibration and Control, published online 29 April 2014

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1077546314533137

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
31
Fatigue Damage for Sweep-Sine and Random Accelerated Vibration Testing
 V. Pahor Kos, J. Slavič and M. Boltežar
Advances in Mechanical Engineering ID 340545

več   http://ade.sagepub.com/content/7/1/340545.full.pdf

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
30
Minimization of the positional errors for an accurate determination of the kinematic parameters of a rigid-body system with miniature inertial sensors
 J.Žumer, J.Slavič and M. Boltežar
Mechanism and Machine Theory, Volume 81, November 2014, Pages 193-208

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2014.07.008
29
Vibrational Fatigue and Structural Dynamics for Harmonic and Random Loads
 M. Česnik and J. Slavič
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issue 5, 2014, Pages 339-348

download pdf   več   http://doi.org/10.5545/sv-jme.2014.1831

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
28
Tuned-Sinusoidal Method for the Operational Modal Analysis of Small and Light Structures
 D. Rovšček, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 60, Issues 3, 2014, Pages 187–194

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2013.1371
27
A novel laboratory blanking apparatus for the experimental identification of blanking parameters
 J. Slavič, S. Bolka, V. Bratuš and M. Boltežar
Journal of Materials Processing Technology, Volume 214, Issue 2, February 2014, Pages 507-513

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jmatprotec.2013.10.006
26
The mass normalisation of the displacement and strain mode shapes in a strain experimental modal analysis using the mass-change strategy
 T. Kranjc, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 332, Issue 26, 23 December 2013, Pages 6968-6981

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.08.015

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
25
A Generalized Magnetostrictive-Forces Approach to the Computation of the Magnetostriction-Induced Vibration of Laminated Steel Structures
 M. Javorski, G. Čepon, J. Slavič and M. Boltežar
IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 49, No. 11, November 2013

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2013.2269316
24
Frequency-based structural modification for the case of base excitation
 M. Česnik, J. Slavič, P. Čermelj and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 332, Issue 20, 30 September 2013, Pages 5029–5039

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.04.038

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
23
Operational mode-shape normalisation with a structural modification for small and light structures
 D. Rovšček, J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 42, Issues 1–2, January 2014, Pages 1–13

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2013.08.019
22
A Thick Anisotropic Plate Element in the Framework of an Absolute Nodal Coordinate Formulation
 M.Langerholc, J. Slavič and M.Boltežar
Nonlinear Dynamics, July 2013, Volume 73, Issue 1-2, pp 183-198

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11071-013-0778-y
21
Absolute Nodal Coordinates in Digital Image Correlation
 M.Langerholc, J. Slavič and M.Boltežar
Experimental Mechanics, June 2013, Volume 53, Issue 5, pp 807-818

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11340-012-9691-4
20
The use of strain sensors in an experimental modal analysis of small and light structures with free-free boundary conditions
 D. Rovšček, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Vibration and Control, 2013, Volume 19, Issue 7, May 2013, Pages 1072-1079

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1077546312445058

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
19
A Multi-Axis Biodynamic Measuring Handle for a Human Hand-Arm System
 L. Knez, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 59, Issue 2, FEB 2013, Pages 71-80

download pdf   več   http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/view/sv-jme.2012.709
18
Frequency-Domain Methods for a Vibration-Fatigue-Life Estimation - Application to Real Data
 M. Mršnik, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, Vol. 47, p. 8-17, 2013

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2012.07.005

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
17
Frequency Characteristics of Magnetostriction in Electrical Steel Related to the Structural Vibrations
 M. Javorski, J. Slavič and M. Boltežar
IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 48, Issue 12, December 2012, Pages 4727–4734

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2012.2203314
16
Uninterrupted and accelerated vibrational fatigue testing with simultaneous monitoring of the natural frequency and damping
 M.Česnik, J. Slavič and M.Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, Issue 24, 19 November 2012, Pages 5370–5382

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2012.06.022

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
15
Experimental validation of a complex, large-scale, rigid-body mechanism
 M.Langerholc, M.Česnik, J. Slavič and M.Boltežar
Engineering Structures, March 2012 vol. 36, Pages 220-227

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.12.014
14
Development of a liquid-flow pulsator
 A.Svete, J.Kutin, I.Bajsić and J. Slavič
Flow Measurement and Instrumentation, Vol 23, Issue 1, Mar 2012, Pages 1–8

več   http://dx.doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2011.12.002
13
Typical bearing-fault rating using force measurements: application to real data
 J. Slavič, A. Brković and M. Boltežar
Journal of Vibration and Control, December 2011 vol. 17 no. 14 2164-2174

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1177/1077546311399949
12
Damping identification with the Morlet-wave
 J. Slavič and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, Volume 25, Issue 5, July 2011, Pages 1632-1645

download pdf   Open source   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2011.01.008

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
11
Spatial-mode-shape identification using a continuous wavelet transform
 M. Česnik, J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mechanical Engineering, Volume 55, 5, May 2009, Pages 277-285

več   http://www.sv-jme.eu/tekoci-letnik/strojniski-vestnik-55-2009-5/

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
10
A new approach to roughness-induced vibrations on a slider
 J. Slavič, M.D. Bryant and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 306, Issues 3-5, 9 October 2007, Pages 732-750

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2007.06.036
9
Simulating Multibody Dynamics With Rough Contact Surfaces and Run-in Wear
 J. Slavič and M. Boltežar
Nonlinear Dynamics, Vol 45, Num 3-4, August 2006, 353 - 365

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11071-005-9012-x
8
Fault Detection of DC Electric Motors Using the Bispectral Analysis
 M. Boltežar and J. Slavič
Meccanica, Vol 41, Num 3, June 2006, 283-297

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1007/s11012-005-5898-0
7
Measuring the dynamic forces to identify the friction of a graphite-copper contact for variable temperature and current
 J. Slavič and M. Boltežar
Wear, Vol 260, Issues 9-10, May 2006, 1136-1144

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2005.07.016
6
Non-linearity and non-smoothness in multi-body dynamics : application to woodpecker toy
 J. Slavič and M. Boltežar
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2006, vol 220, issue 3, 285-296

download pdf   video   več   http://dx.doi.org/10.1243/095440605X31562
5
Modelling and analyzing the dynamics of an electric-motor brush
 J. Slavič, M. Nastran and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2006, vol 52, issue 2, 126-137

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm
4
Enhancements to the continuous wavelet transform for damping identifications on short signals
 M. Boltežar and J. Slavič
Mechanical Systems and Signal Processing, Sep 2004, Volume 18, Issue 5, p. 1065-1076

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2004.01.004

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
3
Damping identification using a continuous wavelet transform: application to real data
 J. Slavič, I. Simonovski and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, Volume 262, Issue 2, 24 April 2003, Pages 291-307

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1016/S0022-460X(02)01032-5

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
2
Enhanced identification of damping using continuous wavelet transform
 J. Slavič and M. Boltežar
Journal of Mech Eng., 2002, Vol 48, Issue 11, 621-631

download pdf   več   http://www.fs.uni-lj.si/sv/English/index.htm

Več raziskav na temo: advanced signal processing,
1
Measurement of the bending vibration frequencies of a rotating turbo wheel using an optical fibre reflective sensor
 J. Slavič, P. Čermelj, A. Babnik, J. Rejec, J. Možina and M. Boltežar
Measurement Science and Technology, 2002, vol. 13, 4, 477-482

download pdf   več   http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/13/4/308